Brožúrka na Veľkú večiereň Veľkého piatku

17.04.2011 21:47

 

Pavol Burda (bohoslovec z obce) pripravil na Veľký piatok krátku brožúrku na Veľký piatok. Obsahuje kompletné stále a menlivé časti Veľkej večierne. V snahe o spestrenie  tejto bohoslužby spojil texty z viacerých zdrojov, aby boli všetky potrebné liturgické texty pohromade. 9-stranová brožúrka bude dostupná v počte 50 kusov. Mali by byť prístupné už na Veľký štvrtok v chráme, alebo u spomínaného bohoslovca. Texty boli prebraté z troch zborníkov, najmä zo zborníka CHVALITE HOSPODA - "Gojdičov" zborník (1937). Brožúrka sa pridržiava schémy, ktorá je v brožúrke Moja modlitba od otcov redemptoristov (schéma slovenskej večierne Veľkého piatku). Všetky texty sú v cirkevnej slovenčine. Príspevok za jeden kus je 50 centov.
Sláva strastem Tvojím, Hospodi.

 

 

https://www.ecav.sk/pictures/text_images/data_736.jpg