Pohľad na obec z prístupovej cesty

Pohľad na obec z prístupovej cesty