Sláva Isusu Christu !

 

Chrám v obci Ruská Kajňa stojí od roku 1824. V minulosti bol postavený z dreva ako väčšina chrámov. Avšak sa hovorí, že viackrát zhorel úplne.

Tento gréckokatolícky chrám pochádza z klasicistického obdobia.

Taktiež sa hovorí aj o tom,že chrám nechala postaviť bohatá žena. Či je to však pravda,nevieme. Pri výstavbe chrámu sa blízko zasadila lipa.

Tá je tam dodnes a podľa nej vieme určiť obdobie výstavby chrámu. V dnešnej podobe je chrám postavený z tehál a slúžia sa v ňom liturgie v staroslovienskom jazyku..

Chrám je malý s drevenými lavicami a veľkým ikonostasom.

Je zasvätený svätému archanjelovi Michalovi.

Chrám patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky obce.