Kontakt...

 

Obecný úrad Ruská Kajňa

 

adresa : Ruská Kajňa 4    

 

PSČ :  094 07 Nižná Sitnica

 

telefónne číslo :   057 / 449 83 26,488 78 50

 

 E-mailruskakajna@mail.t-com.sk

               ruskakajna@centrum.sk

 

Web :  https://ruska-kajna.webnode.sk/