67. výročia SNP

02.09.2011 11:27

 

Mnoho mladých ľudí v dnešnej rýchlej a uponáhľanej dobe už nevie, čo sa stalo 29. augusta pred 67 rokmi. Išlo o ozbrojené povstanie slovenských povstaleckých jednotiek počas 2. svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wermachtu ( nemecké ozbrojené sily ) na slovenské územie. Začalo sa už spomínaného 29. augusta a skončilo sa v noci z 27. na 28. októbra 1944. Počas tohto povstania padlo množstvo vojakov ale aj obyvateľov oslobodzovaných miest.

Aj v meste Humenné, v ktorom sa taktiež bojovalo, sa pri príležitosti 67. výročia SNP konala spomienka na padlých vojakov pri Pamätníku vďaky pred Mestským kultúrnym strediskom. Tohto aktu sa zúčastníli priami pamätníci bojov, ich príbuzní a potomkovia, obyvatelia mesta ako aj honorárny konzul Ruskej federácie v Slovenskej republike Ladislav Štefko, zamestnanci štátnej správy a samosprávy, členovia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Najväčšia pozornosť bola však venovaná vnučkám a vnukovi padlého sovietskeho vojaka Nikodima Jakovleviča Štastlivenka, ktorý bojoval o oslobodenie nášho mesta, a ktorý je podľa nového výskumu prameňov II. svetovej vojny pravdepodobne pochovaný na cintoríne v Humennom v hrobe neznámeho vojaka s číslom štyri.

 

 

 alt: Oslavy_672 alt: Oslavy_673