Dnes je "Deň Európy"

09.05.2011 12:00

 

Možno ste v kalendári alebo niekde inde narazili na zmienku o tom, že 9. máj je „Dňom Európy“ a možno ste sa pýtali na jeho význam.

Zrejme len veľmi málo ľudí v Európe vie, že 9. mája 1950 sa urobil prvý krok k tomu, čo je dnes známe ako Európska únia.

V tento deň v Paríži, na pozadí hrozby tretej svetovej vojny, ktorá opanovala celú Európu, francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predniesol zástupcom medzinárodnej tlače deklaráciu vyzývajúcu Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske krajiny na to, aby spojili svoju výrobu uhlia a ocele, ako "prvý konkrétny základ Európskej federácie". 

Obrázok – Európska vlajka na pozadí kovového lešeniaTo, čo navrhoval, bolo vytvorenie nadnárodnej európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie uhoľného a oceliarskeho priemyslu, teda odvetví, ktoré v tom čase boli základom celej vojenskej moci. Krajiny, na ktoré sa obracal, sa takmer zničili v strašnom konflikte, ktorý po sebe zanechal pocit materiálnej a morálnej skazy.

Všetko sa teda začalo toho dňa. Preto sa počas milánskeho samitu čelných predstaviteľov EÚ v roku 1985 rozhodlo, že 9. máj bude "Dňom Európy".

Každá krajina, ktorá sa demokraticky rozhodne pristúpiť k Európskej únii, podporuje jej základné hodnoty mieru a solidarity. 

Tieto hodnoty nachádzajú svoje vyjadrenie v ekonomickom a sociálnom vývoji, ktorý zohľadňuje environmentálny a regionálny rozmer, čo je záruka slušnej životnej úrovne všetkých jej občanov.

Hoci Európa ako taká jestvovala po stáročia, jej spojivá v minulosti, pri nejestvovaní pravidiel a inštitúcií, nestačili zabrániť tým najotrasnejším tragédiám.

Zjednotenie Európy sa nedá uskutočniť za jeden deň, ba dokonca ani za pár desaťročí. Stále je veľa nedostatkov a zjavných nedokonalostí. Projekt, ktorý sa započal bezprostredne po druhej svetovej vojne, je ešte stále príliš mladý. V minulosti boli snahy o zjednotenie Európy založené na nadvláde jedných nad druhými. Tieto pokusy nemohli pretrvať, pretože tí, ktorí boli podrobení, mali len jeden cieľ: znovu získať svoju slobodu.

V súčasnosti je vytúženým cieľom niečo úplne iné: vybudovať Európu, ktorá ctí slobodu a identitu všetkých ľudí, ktorí ju tvoria. Iba zjednotením svojich národov môže Európa získať vládu nad vlastným osudom a zohrať vo svete pozitívnu úlohu.

Európska únia slúži občanom. Zachovávajúc si svoje vlastné hodnoty, zvyky a jazyk, by sa mali európski občania v "európskom dome" cítiť dobre.

 

enlarged 2006 poster