Fedor Vico - rusín a karikaturista

01.05.2011 14:05

 

Fedor Vico patrí k uznávaným karikaturistom a jeho tvorba sa už objavila v mnohých periodikách. Významnou časťou jeho tvorby sú karikatúry tykajúce sa života Rusínov doplnené textom v rusínčine.

Súbor:Fedor Vico.jpg

Fedor Vico sa narodil 9. novembra 1944 v Šapinci. S karikatúrou začal už ako študent Strednej školy umeleckého priemyslu v

Bratislave. Najskôr publikoval v satirickom časopise Roháč. Pre tento časopis vytvoril karikatúru postavy Jánošika, ktorú dlhoročne

realizoval pod názvom Dereš Fedora Vica. Seriál vyšiel knižne v roku 1969. Keďže sa v ňom nepriamo dotkol vtedajšej politickej

situácie, kniha bola stiahnutá a autor dostal zákaz publikovať. Kreslení zbojníci sa potom z času na čas objavovali na rôznych

miestach, ale pod pôvodným názvom sa vrátili do Roháča až v roku 1990. Po zániku Dereša vychádzal v časopisoch Aréna, Mosty a

Bumerang.

V roku 1975 dostal povolenie publikovať, ale len v regionálnej tlači. Rozhodol sa pre týždenník Nové žitja, kde začal publikovať po

rusínsky seriál "Il'ko Sova z Bajusova". Po páde komunistického režimu v roku 1989 pokračoval v publikovaní v rusínskych Narodnych

novinkach. Seriál vyšiel neskôr aj knižne. Za svoje publikovanie bol ocenený cenou Slovenského literárneho fondu.

Jeho karikatúry sa objavili v mnohých domácich aj zahraničných publikáciách. Z denníkov môžeme spomenúť Lidové noviny v Českej

republike,jeho postrehy sa objavili v slovenskom denníku SME a v Prešovskom večerníku. Fedor Vico už tradične organizuje v Prešove

medzinárodnú súťaž kresleného humoru na tému pivo - Zlatý súdok. Je aktívnym členom Rusínskej obrody a Združenia inteligencie

Rusínov.

 

https://www.holosy.sk/system/files/sites/default/files/content/200503051608_vico2.jpg  https://www.holosy.sk/system/files/sites/default/files/content/200503051607_vico1.jpg

 

 

zdroj : www.holosy.sk