Lúčime sa s Annou Pavlíkovou....

05.04.2011 15:00

 

Anna Pavlíková   (01.02. 1930 - 05.04.2011)

 

Dnes nás navždy vo veku 81 rokov opustila Anna Pavlíková. Všetci čo ste ju poznali, obetujte jej minútu ticha.

 

Nech jej svieti večné svetlo.

 

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,

sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.

Márne ju naše oči všade hľadajú,

márne po tvári slzy stekajú.

Osud jej nedoprial s nami dlhšie žiť,

ale v našich srdciach bude stále žiť.

 

Odpočívaj v pokoji !

 

Nočná sviečka

www.youtube.com/watch?v=YHjdTZ-myCU

(pre Annu Pavlíkovú)