Noc v múzeu 2011

11.05.2011 14:50

 

Informácie o podujatí

Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Viac infomácií o tomto medzinárodnom podujatí získate na stránke www.muzeum.sk

Novinky pre rok 2011

7. ročník Noci múzeí a galérií sa uskutoční v jeden deň na celom Slovensku. 

Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program. Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva.

NOC V EURÓPE

Máj už tradične patrí oslave múzeí a galérií. Francúzske Ministerstvo kultúry si pred siedmimi rokmi dalo za cieľ spájať pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí (18. 5.) raz do roka – v jeden deň, v jednu noc – všetky múzeá a galérie v Európe. V tomto roku otvoria svoje brány do neskorých večerných a nočných hodín 14. mája. Popri prehliadke expozícií a výstav návštevníkom ponúknu bohatý sprievodný program. V minulom roku, podľa informácií usporiadateľov La Nuit européenne des musées, navštívilo európske kultúrne inštitúcie počas podujatia takmer milión návštevníkov.

NOC NA SLOVENSKU

V tomto roku sa na Slovensku do podujatia zapojí vyše 80 múzeí a 23 galérií so svojimi expozíciami vo vyše 50 mestách. Múzeá a galérie na Slovensku sú významným prvkom v oblasti výchovy a vzdelávania. Ako zbierkotvorné inštitúcie spravujú najvýznamnejšie kultúrne a spoločenské hodnoty, sú neoddeliteľnou súčasťou manažovania lokalít kultúrneho dedičstva a najatraktívnejších lokalít kultúrneho turizmu. Múzeáa galérie sprístupňujú poznatky, ktoré spravujú pre ďalší výskum a použitie. Sú motorom rozvoja kreatívneho priemyslu a rozvoja poznatkovo orientovaných produktov. Noc múzeí a galérií na Slovensku v roku 2011 sa koná pod záštitou ministra kultúry SR Daniela Krajcera.

Cieľom celoslovenského podujatia je prezentácia špecifickej činnosti múzeí a galérií a zároveň pripomenutie ich významu pri uchovávaní a prezentácii nášho kultúrneho dedičstva. V súčasnej dobe, kedy ekonomická situácia spôsobuje nemalé problémy pre vykonávanie aj tých najzákladnejších aktivít, chcú aj týmto spôsobom upozorniť na ich nezastupiteľné miesto v našom kultúrnom i spoločenskom živote.

Návštevníci budú mať možnosť prostredníctvom rôznych aktivít spoznať múzeá a galérie ako miesta plné života, ktoré prezentujú svoje zbierkové fondyodbornou i zábavno-náučnou formou. Ponúkajú verejnosti aktívnu účasť nielen na spoznávaní histórie. Kultúrne inštitúcie ponúkajú návštevníkom okrem tradičných prehliadok expozícií a výstav aj množstvo sprievodných aktivít počas celého roka. V deň podujatia však ich brány zostanú otvorené do neskorých večerných a nočných hodín, pričom odhalia niečo naviac. Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť aj do zákulisia múzejnej a galerijnej práce a zažiť tajomnú atmosféru medzi exponátmi a umeleckými dielami počas neskorých hodín.

 

Zapojené múzeá a galérie v Prešovskom kraji 

Do podujatia sa zapoja múzeá a galérie v týchto mestách Prešovského kraja:

 • Hanušovce nad Topľou - Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
 • Kežmarok - Múzeum v Kežmarku
 • Levoča
  • Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
  • SNM - Spišské múzeum v Levoči, Spišský hrad
 • Poprad Podtatranské múzeum v Poprade
 • Prešov
  • Slovenské technické múzeum - NKP Solivar pri Prešove 
  • SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove
  • Šarišská galéria v Prešove
 • Stará ĽubovňaStará Ľubovňa - Ľubovnianske múzeum – hrad