Odpust Pokrova Presvjatoj Bohorodicy v Krásnom Brode

09.10.2011 15:06

 

Už pravidelne sa v obci Krásny Brod konala odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Pokrova Presvjatoj Bohorodicy ( tento sviatok pripadá na 1. októbra ).

Program začal už včera, 8.10., molebenom k Presvätej Bohorodičky a skončil sa dnes slávnostnou svätou liturgiou. Svätá liturgia začala o 10 hodine. Na

tejto slávnosti sa zúčastnilo viacero kňazov z okolitých dekanátov ( Medzilaborce, Svidník, Prešov ). Na úvod sa všetkým hosťom aj domácim prihovoril

správca farnosti v Krásnom Brode. Neskôr v homílií vyjadril veľkú obetu Presvätej Bohorodičky, ktorá je naša matka a ochrankyňa po celý život. A aj napriek

tomu, že na ňu niekedy zabúdame, nás nikdy neopúšťa a máme sa k nej modliť v každom čase. V homílií bol taktiež spomenutý aj problém dnešnej doby.

Je to problém ľudstva, že v chráme sa snažíme byť čo najlepší, ale ako náhle opustíme chrám, stávame sa hriešnikmi a zabúdame na základné veci

kresťanstva a na to, čo bolo spomenuté v kázni. Po svätej liturgii bolo ešte myrovanie, počas ktorého sa veriaci modlili Moleben k Presvätej Bohorodičke. V

úplnom závere sa konal obchod okolo chrámu so sprievodom aj napriek tomu, že bolo veľmi chladné počasie