VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

17.10.2019 21:07

 V Ý Z V A

 na predkladanie ponúk

REKONŠTRUCIA   MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI RUSKÁ KAJŇA

           Objekt : SO 01 VETVA  A,    SO 02  VETVA  B

 

 

príloha č.1 ZoD.doc (92160)
Príloha č.2 zadanie_Vetva_A.xls (11776)
Príloha č.2 zadanie_Vetva_B.xls (12288)
Príloha č.3 kritéria.doc (57856)
Príloha č.4 Vyhlásenia uchádzača.docx (16586)

Výzva Ruská Kajňa.pdf (352706)