Z regiónu...

15.03.2011 13:28

 

V šiestich drevených chrámoch sa vďaka projektu podstatne zlepšili služby. Okrem iného budú mať návštevníci z cudziny audiosprievodcu v desiatich jazykoch.


 Audiosprievodca v desiatich jazykoch, informačný leták o drevených chrámoch na východe Slovenska, prezentačná brožúrka, či pamätná turistická pečiatka sú k dispozícii návštevníkom šiestich gréckokatolíckych drevených chrámov na východnom Slovensku.

Ide o kostolíky v obciach Kožany, Jedlinka, Potoky, Nižný Komárnik, Uličské Krivé a Kalná Roztoka v okresoch Bardejov, Stropkov, Svidník a Snina. Propagačné materiály i ďalšie aktivity sú výsledkom projektu Prezentácia drevených chrámov na medzinárodnej drevenej ceste, na ktorom za posledný rok pracovalo Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove.
Sprievodca v desiatich jazykoch

Projekt zapadá do mozaiky dlhodobého programu, ktorého cieľom je záchrana a prezentácia drevených chrámov. Hodnota projektu je vyše 46-tisíc eur, podporila ho Európska únia z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Aktivity prebiehali od vlaňajšieho marca do konca februára tohto roka. Audio sprievodca vyšiel v poľskom, anglickom, nemeckom, francúzskom, talianskom, španielskom, maďarskom, ukrajinskom, ruskom a slovenskom jazyku.

Ako informoval agentúru SITA koordinátor projektu Daniel Dzurovčin, prešovské arcibiskupstvo, ktoré má vo vlastníctve 27 z 36 gréckokatolíckych drevených chrámov na východnom Slovensku, už niekoľko rokov vyvíja enormné úsilie pre ich záchranu a prezentáciu.

Táto činnosť patrí k jeho prioritám. Cirkev ich považuje za skvosty ľudovej sakrálnej architektúry, z ktorých väčšina naďalej slúži veriacim k ich duchovnému životu. Postupne prebieha aj kompletná rekonštrukcia chrámov, ktorá je finančne veľmi náročná.

„Gréckokatolíckej cirkvi nesmierne záleží na ich zachovaní pre ďalšie generácie, pretože vypovedajú o viere, pokore, ale aj o zručnosti Božieho ľudu, ktorý ich postavil a stále udržiava ako miesta stretnutia s Bohom a blížnymi,“ uviedol Dzurovčin.

Súčasne prebiehajú aj ďalšie projekty týkajúce sa drevených chrámov, ktoré zabezpečuje gréckokatolícke arcibiskupstvo aj jednotlivé farnosti.

Sú zamerané na propagáciu ďalších ôsmich chrámov, ale aj na ich zdokumentovanie a technický audit. Farnosti dostali na starosť opravy budov a reštaurátorské práce ikonostasov a z bezpečnostného hľadiska veľmi dôležitú inštaláciu zabezpečovacieho systému.