Význam slova ,,kajňa,, -

  1. miestnosť,cela pre tresty spojené s ľutovaním za viny
  2. obec, kde bola budova s celami pre panstvo potrestaných poddanych ( od koreňa slova ,,kaj,, v slovese kajať,kajať sa )

 

 

 Vývoj názvu obce 

  1. Kaynya (1582)
  2. Kayna (1773)
  3. Ruská Kajna (1808)
  4. Ruská Kajňa (dnes)

                             

 

Z dejín obce je známe, že v 18. storočí sa konal hromadný útek poddaných z obce.