Mgr. Maroš Sejka ( správca farnosti Pakostov s filiálkou Ruská Kajňa )

 
Mgr. Maroš Sejka, rodák z mesta Humenné, bol ordinovaný v Ľutine 18. júna 2017. V rokoch 2017 až 2019 pôsobil ako kaplán vo farnosti Bardejov - Vinbarg. Následne pôsobil vo farnosti Sabinov taktiež ako kaplán. Po roku sa opäť presúva, a to do farnosti Pakostov.
 

Zoznam kňazov a správcov farností:

 1. Vasiľ Gerzanič 1820 - 1826;
 2. Štefan Dzubay 1826 - 1839;
 3. Ján Tanács 1840 - 1844;
 4. Silvester Janovich 1844 - 1847;
 5. Ján Štefančik 1847 - 1849;
 6. Ján Pregum 1859 - 1864
 7.  Alexander Sekerák 1864 - 1878;
 8. Jozef Mackov 1878 - 1890;
 9. Pavol Karafanda 1890 - 1896;
 10. Vojtech Matej Petraševič 1900 - 1902
 11. Anton Simko 1946-50
 12. Michal Kučera 1968-69
 13. Andrej Vološin 1970-89
 14. Ján Liber (excur. z Ruskej Poruby) 1989 - 90
 15. Juraj Kačala 1990
 16. Marek Rozkoš (excur. z Rafajoviec) 1990 - 91
 17. Štefan Hupcej (excur. z Oľky) 1991 - 93
 18. Štefan Hupcej 1993 - 2003;
 19. František Kuzmiak 2003 - 2009
 20. Pavol Dolinský 2009 - 2020
 21. Maroš Sejka 2020 - súčasnosť