Archanjel Michal (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il alebo Mikal, doslova Kto je ako Boh, Bohu podobný) je jeden z archanjelov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii.Katolícka a pravoslávna cirkev nazývajú archanjela Michala Svätý Michal Archanjel alebo len Sväty Michal..

Podľa tradície Talmudu meno Michael znamená otázku: Kto je ako El (Boh)? Je to údajne bojový pokrik, s ktorým anjeli bojovali proti Satanovi a jeho anjelom. Výklad midrašu prevzala neskôr kresťanská mytológia. Postava Michaela ako ochranného boha alebo ducha pravdepodobne pochádza z Chaldejska.Židia ju prevzali a preformovali do postavy jedného z hlavných anjelov.

V Biblii sa spomína v knihe proroka Daniela (Dan 10, 13; Dan 12, 1), neskôr v Zjavení svätého Jána - Apokalypse (Zjv 12, 7).